23/09/19

Comezamos

Este será o espazo que preparamos para aloxar nel os traballos que iremos desenvolvendo ao longo do curso arredor do tema que nos vai ocupar.
Chamámoslle Visión 3C porque é a nosa maneira de expresar a complexidade da mirada sobre o mundo que nos rodea, destacando tres dos seus elementos fundamentais:
  • Ciencia: romper a aparente cripticidade dos conceptos científicos propoñéndoos como reflexión en acción e como unha vía para entender o mundo e satisfacer as nosas necesidades.
  • Comunicacióna palabra como forma de relación e, especialmente, a palabra falada. A este obxectivo vai contribuir especialmente Radio Balea, a nosa radio escolar.
  • Creatividade: explorar a forma de expresión máis propiamente humana relacionándoa, preferentemente, co coidado da Natureza, a ecoloxía e a reciclaxe.